شما می توانید آخرین اخبار و آموزش های پورومیکس را در این قسمت بخوانید
آرشیو ماهانه

خرداد 1400

کاربرد ربات در زندگی

ربات ها امروزه نقش پر رنگی در زندگی ما پیدا کرده اند یعنی چی ؟ یعنی در بیشتر صنعت ها شغل ها و... میتوانیم ربات ها را مشاهده کنیم. ربات چیست؟ ربات یک ماشین است ماشینی که قابل برنامه نویسی…