برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
PNY

PNY

(1)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P1000 4G کارت گرافیک پی ان وای quadro P1000 با ظرفیت 4 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 4 رابط mini DispalyPort می باشد که از طریق...
(1)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P2000 5G کارت گرافیک پی ان وای quadro P2000 با ظرفیت 5 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 4 رابط DispalyPort می باشد. کارت گرافیک PNY Quadro...
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P400 2G کارت گرافیک پی ان وای quadro P400 با ظرفیت 2 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 3 رابط mini DispalyPort می باشد که از طریق آداپتورهایی که در...
(1)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P4000 8G کارت گرافیک پی ان وای quadro P4000 با ظرفیت 8 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 4 رابط DispalyPort می باشد. کارت گرافیک PNY Quadro...
(1)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P5000 16G کارت گرافیک پی ان وای quadro P5000 با ظرفیت 16 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این محصول مناسب انیماتورها ، طراحان حرفه ای سه بعدی می باشد. این کارت...
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P600 2G کارت گرافیک پی ان وای quadro P600 با ظرفیت 2 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 4 رابط mini DispalyPort می باشد که از طریق آداپتورهایی که...
(1)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P6000 24G کارت گرافیک پی ان وای quadro P6000 با ظرفیت 24 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این محصول مناسب انیماتورها ، طراحان حرفه ای سه بعدی می باشد. این کارت...
(2)
کارت گرافیک پی ان وای Quadro P620 2G کارت گرافیک پی ان وای quadro P620 با ظرفیت 2 گیگابایت، یک کارت گرافیک خاص از شرکت PNY می باشد. این کارت گرافیک دارای 4 رابط mini DispalyPort می باشد که از طریق آداپتورهایی که...

فهرست