برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
پنل کاربری
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
BenQ

BenQ

مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل EW2770QZ مانیتور بنکیو مدل EW2770QZ ، یک مانیتور 27 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه است....
مانیتور BenQ بنکیو مدل DL2020 مانیتور بنکیو مدل DL2020 ، یک مانیتور 20 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. همچنین زمان پاسخگویی در این مانیتور 5 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 19.5 اینچ مدل GL2070 مانیتور بنکیو مدل GL2070 ، یک مانیتور 19.5 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان...
(3)
مانیتور BenQ بنکیو 22 اینج مدل GW2270H مانیتور بنکیو مدل GW2270H ، یک مانیتور 22 اینچ Full-HD می باشد. این مانیتور از پنل VA دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو...
مانیتور BenQ بنکیو 22.5 اینچ مدل GW2381 مانیتور بنکیو مدل GW2381 ، یک مانیتور 22.5 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:10 بهره مند می باشد. این محصول دارای زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه...
(2)
مانیتور BenQ بنکیو 23 اینج مدل VZ2350HM مانیتور بنکیو مدل VZ2350HM ، یک مانیتور 23 اینچ Full-HD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو...
(1)
مانیتور BenQ بنکیو 24 اینج مدل GW2470H مانیتور بنکیو مدل GW2470H ، یک مانیتور 24 اینچ Full-HD می باشد. این مانیتور از پنل VA دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور...
(1)
مانیتور BenQ بنکیو 24 اینج مدل GW2406Z مانیتور بنکیو مدل GW2406Z ، یک مانیتور 24 اینچ Full-HD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور...
مانیتور BenQ بنکیو 24 اینچ مدل RL2455HM مانیتور بنکیو مدل RL2455HM ، یک مانیتور 24 اینچ Full-HD می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 1 میلی...
(1)
مانیتور BenQ بنکیو مدل ZOWIE XL2411 مانیتور بنکیو مدل ZOWIE XL2411 ، یک مانیتور 24 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. همچنین زمان پاسخگویی در این...
مانیتور BenQ بنکیو 24.5 اینچ مدل GL2580H مانیتور بنکیو مدل GL2580H ، یک مانیتور 24.5 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه...
(4)
مانیتور BenQ بنکیو 25 اینچ مدل GL2580HM مانیتور بنکیو مدل GL2580HM ، یک مانیتور 25 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل TN دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 1 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 25 اینچ مدل PD2500Q مانیتور بنکیو مدل PD2500Q ، یک مانیتور 25 اینچ QHD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 4 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل BL2711U مانیتور بنکیو مدل 4K BL2711U، یک مانیتور 27 اینچ 4K می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 4 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل EW2775ZH مانیتور بنکیو مدل EW2775ZH ، یک مانیتور 27 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل VA دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 4 میلی...
(1)
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل EW277HDR مانیتور بنکیو مدل EW277HDR ، یک مانیتور 27 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل VA دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 4 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل GW2765HT مانیتور بنکیو مدل GW2765HT ، یک مانیتور 27 اینچ WQHD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 4 میلی ثانیه...
‎تومان8,650,000
(1)
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل GW2780 مانیتور بنکیو مدل GW2780 ، یک مانیتور 27 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور 60 هرتز بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل SW271 مانیتور بنکیو مدل SW271 ، یک مانیتور 27 اینچ 4K می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل DP2710QC مانیتور بنکیو مدل DP2710QC ، یک مانیتور 27 اینچ QHD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5...
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل PV270 مانیتور بنکیو مدل PV270 ، یک مانیتور 27 اینچ QHD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه است....
مانیتور BenQ بنکیو 27 اینچ مدل SW2700PT مانیتور بنکیو مدل SW2700PT ، یک مانیتور 27 اینچ QHD می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5...
(2)
مانیتور BenQ بنکیو 28 اینچ مدل GC2870H مانیتور بنکیو مدل GC2870H ، یک مانیتور 28 اینچ می باشد. این مانیتور از پنل VA دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان پاسخگویی 5 میلی...
مانیتور BenQ بنکیو 32 اینچ مدل PD3200U مانیتور بنکیو مدل 4K Designer PD3200U، یک مانیتور 32 اینچ 4K می باشد. این مانیتور از پنل IPS دارای نسبت تصویر 16:9 بهره مند می باشد. مانیتور واید بنکیو دارای زمان...

فهرست